1. سید حسن کاظمی ریابی , حسین اشتیاق حسینی , مسعود میرزائی شهرابی , Rapid Removal of Aqueous Uranium Using Dipicolinic Acid Ligand , نخستین کنفرانس دو سالانه تخصصی چرخه سوخت و مواد هسته ای ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
  2. فاطمه وحدتی راد , محمدرضا حسین دخت , راضیه جلال , حسین اشتیاق حسینی , نفیسه الفی , بررسی اثرات سمیّت سلولی کمپلکس فلزی بیس (2- آمینو-4-متیل پیریدینیوم )ترانس دی آکوا (پیرازین-2و3- دی کربوکسیلات )مس(II) شش آبه،بر روی دودمان سلولی سرطان پروستات DU145 , National conference on Modern Biological Sciences and Technologies , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۵
  3. سید حسن کاظمی ریابی , حسین اشتیاق حسینی , مسعود میرزائی شهرابی , بررسی نظری تاثیر جایگزینی هالوژن در موقعیت پارا بر انتقال پروتون درون مولکولی در پیریدین -2،6- دی کربوکسیلیک اسید , دهمین همایش ملی شیمی پیام نور , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۹
  4. سید حسن کاظمی ریابی , حسین اشتیاق حسینی , مسعود میرزائی شهرابی , بررسی تاثیر حلال بر خود مجموعه سازی پیریدین -2،6- دی کربوکسیلیک اسید بر مبنای نظریه تابعی چگالی , دهمین همایش ملی شیمی پیام نور , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۹
  5. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حسین اشتیاق حسینی , مرتضی بهنام رسولی , مطالعه اثرات ضد تکثیری لیگاند سالن و کمپلکس سالن-کپالت بر روی سلولهای NTERA2 در شرایط in vitro , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸