1. سمیه طالقانی , مسعود میرزائی شهرابی , حسین اشتیاق حسینی , سنتز و شناسایی ترکیب هیبریدی معدنی-آلی نوین بر پایه‌ی پُلی‌اکسومتالات نوع کگینی [H3[(PO4)Mo12O36 , شیمی و مهندسی شیمی ایران , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۱۷-۱۲۷